Nieuws

02/07/2017 - Nieuwe naam voor DOC Effeta! Bedenken jullie mee het naamgebaar voor de nieuwe naam?

Ons DovenOntmoetingsCentrum Effeta heeft nu een nieuwe naam:
GEBARENHUIS NOWEDO vzw met een nieuwe logo:
Bedenken jullie mee het naamgebaar voor GEBARENHUIS NOWEDO?

UIt het Brugs Handelsblad 7 juli 2017
Hoofdbestuur Nowedo vzw
Ontbreekt op deze foto: Stefaan Breemeersch

Terug naar homepage