Nieuws

10/10/2018 - Cursus VGT voor doven en slechthorenden vanaf 8 november 2018

Enige tijd geleden heeft Nowedo Vorming een cursus VGT ingericht voor doven en slechthorenden. Veel deelnemers vonden dit zeer positief en ook interessant om volgen. Velen wisten zelfs niet altijd waarom bepaalde gebaren zo gemaakt werden.

De cursus was zelfs zeer verrijkend voor iedereen. Om deze reden wil Nowedo Vorming in samenwerking met Doof Vlaanderen een derde VGT cursus inrichten voor doven & slechthorenden. 

Er zullen nieuwe lesgevers zijn: Mieke Van Braeckevelt en Hannes De Durpel (van Doof Vlaanderen Vorming).  

De inhoud van de cursus:
- Wat is een taal? Wat is gebarentaal?
- Lexicon
- GOC's
- Taalbewust

De doelgroep is: doven en slechthorenden die opgegroeid zijn in/met VGT.     

De eerste les start op donderdag 8 november, vervolgens wekelijks elke donderdag tot donderdag 13 december 2018.            

De lesuren zijn telkens van 19u00 tot 21u30. In totaal dus 6 lessen.                                                                                                 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 30,00 en het cursuspakket is inbegrepen. Gelieve te storten op rekeningnummer BE58 0013 1243 7379 van Nowedo vzw met de vermelding “ VGT voor doven en uw naam”. Je kan inschrijven tot en met 4 november 2018.  

Je zal zeer snel moeten erbij zijn aangezien de plaatsen beperkt zijn.

Team Nowedo Vorming

Hilde, Pascal en Geert

Terug naar homepage