Nowedo-Forum

ONTSTAAN

  • 1998

TEAM

Teamleider
Hilde Melis
Teamlid
Geert Verstraete
Schatbewaarder
Nico Dumalin


DOEL

  • dove en slechthorende mensen betrekken bij bepaalde thema's. In een wereld als vandaag, waar veel informatie aan ons voorbij gaat, is dit een goede manier om doven en slechthorenden de actualiteit bij te brengen of nieuwe trends bespreekbaar te maken. Ook “eenvoudige” thema’s kunnen interessant worden door daar specifiek dieper op in te gaan. Een uitdaging om na te denken!

    Er wordt wel gecommuniceerd in VGT. Door de manier en de thema’s waarop we willen communiceren, worden er geen tolken VGT ingeschakeld.