Werkgroep Communicatie

ONTSTAAN

  • 2015

TEAM

Teamlid & voorzitter Nowedo
André Lathouwers
Teamlid & secretaris Nowedo
Lucas Van Dooren
Teamlid
Els Himpens
Administratief personeel
Maddy Bonte

DOEL

  • Samen houden zij het bestuur, de leden en anderen op de hoogte via verschillende kanalen.

TAAKVERDELING

  André Lucas Dennis Maddy Els
Communicatie met RVB, AV en externen x x x x  
Communicatie naar leden Nowedo x     x  
Verslagen vergaderingen   x      
Website Nowedo       x x
Website Doof Vlaanderen (activiteiten)       x  
Facebook & Instagram Nowedo     x   x
Affiches/foto's Nowedo         x
Nowedoblad en digitale activiteitenkalender x     x  
Promotie via sponsors x     x