Termen

Correcte termen

Er wordt in Vlaanderen (in de media en daarbuiten) nog vaak gebruik gemaakt van foute, verouderde en/of denigrerende termen wanneer het Doven, hun taal en leefwereld betreft. Vaak komt dit doordat men niet genoeg kennis heeft van onze dovenwereld. We helpen iedereen graag door hier de correcte termen weer te geven. Lees vooral ook eens waarom Doven met een hoofdletter geschreven wordt

 

DOOF OF SLECHTHOREND

Gebruik niet de woorden doofstom, gehoorgestoord, auditief gehandicapt

Deze termen hebben een denigrerende en/of negatieve bijklank en leggen de nadruk op het audiologische probleem. Alle doven kunnen spreken, ook al zijn ze soms moeilijk te verstaan omdat ze hun eigen stemgeluid niet kunnen controleren. Het woord "stom" is dus niet van toepassing. Bovendien doet dat woord teveel denken aan "dom", wat wij natuurlijk niet meer zijn dan horenden. De termen “doof” en “slechthorend” zijn dus wel correct taalgebruik en worden aanvaard door de Vlaamse Dovengemeenschap.

 

Vlaamse Gebarentaal of VGT

Gebruik niet de woorden doventaal, gebaren, gebarentaal of Vlaamse gebarentaal. 

De Vlaamse Gebarentaal wordt net als elke andere taal met hoofdletters gekregen. Omdat gebarentalen niet universeel zijn, meld je expliciet dat het over de Vlaamse Gebarentaal gaat. En deze taal wordt dan misschien wel gebruikt door dove mensen, maar we spreken toch ook niet over horende taal? Welke taal zou dat dan moeten zijn? Bovendien leg je met een dergelijk begrip te fel de nadruk op doofheid, terwijl het in de eerste plaats natuurlijk gewoon een taal is die trouwens ook door veel slechthorenden en horenden gebruikt wordt. 

Het expertisecentrum Vlaams Gebarentaal (VGTC) ging enige tijd geleden op zoek naar een nieuw naamgebaar voor de Vlaamse Gebarentaal. Daaruit is gebleken dat de Vlaamse Dovengemeenschap geen nieuw naamgebaar nodig acht, maar tevreden is met VLAAMSE GEBARENTAAL. De naam van de gebarentaal die in Vlaanderen gebruikt wordt, is dus in het Nederlands “Vlaamse Gebarentaal” en in VGT “VLAAMSE GEBARENTAAL”.

 

Tolk Vlaamse Gebarentaal

Gebruik niet de woorden doventolk, tolk voor doven, gebarentolk, gebarentaaltolk, tolk gebarentaal

Nu je weet dat de taal "Vlaamse Gebarentaal" heet, is het evident dat een vertaler van en naar deze taal een "tolk Vlaamse Gebarentaal" heet en niet anders.