Wat is Nowedo?

algemeen

NOWEDO vzw (Noord-Westvlaamse vereniging voor Doven en slechthorenden) is één van de zeven regionale verenigingen voor doven en slechthorenden in Vlaanderen. 

Nowedo is opgericht in 1994 vanuit een duidelijke behoefte om bijeenkomsten en activiteiten voor dove mensen te coördineren en te stimuleren. 
 
Sinds 2001 heeft Nowedo een eigen ontmoetingscentrum Gebarenhuis Nowedo waar vooral doven en slechthorenden, maar ook horenden met elkaar in contact kunnen komen. Sinds november 2008 hebben wij ook een Gebarencafé dat in hetzelfde gebouw huist.
 

ONS DOEL 

 • De belangen behartigen van doven en slechthorenden
 • Het organiseren van sociale en culturele activiteiten en vormingen
 • Informatie verspreiden over toegankelijkheid, gebarentaal, dovencultuur,…
 • Een toffe club met een gevarieerde waaier afdelingen
   

ONZE Doelgroep

De voertaal binnen deze vereniging is de Vlaamse Gebarentaal. Onze doelgroep bestaat dan ook uit: 

 • Doven en slechthorenden
 • Hun familie en vrienden
 • Vlaamse Gebarentaalgebruikers
 • Tolkstudenten/studenten VGT
 • Andere geïnteresseerden in de leefwereld van doven
   

GEÏNTERESSEERD?