Weetjes

26/08/2021 - WAD - Aanvullende info

  1. European Disability Card (EDC)

Ken je de European Disability Card (EDC)? Het is een kaart voor mensen met een handicap. Deze kaart dient als bewijs om overal, ook in het buitenland, te tonen dat je in België erkend bent als persoon met een handicap.

De EDC moet de toegankelijkheid voor, en de inclusie van personen met een erkende handicap, in de samenleving bevorderen. Aan de kaart zijn ook voordelen verbonden. In België op dit ogenblik vooral in de domeinen cultuur, sport en vrije tijd. Zo geven sommige organisaties korting of een gratis audiogids, voorbehouden plaatsen of een pasje in parken voor een vlottere toegang tot de attracties. Heel wat partners zoals Mini-Europa, de grotten van Han of de Zoo van Antwerpen maken al deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. In de toekomst wordt dit aanbod nog uitgebreid.  Voorlopig is de kaart maar in acht Europese lidstaten ingevoerd: naast België zijn dat Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. Maar de Europese Commissie streeft ernaar om de EDC tegen eind 2023 in heel Europa in te voeren.

Meer informatie over de deelnemende organisaties en over de kaart vind je op www.eudisabilitycard.be/nl/de-kaart
 

  1. De prijs van de liefde is afgeschaft

Sinds 1 januari 2021 is de “prijs van de liefde” afgeschaft. Dit betekent dat er bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT) niet langer rekening gehouden wordt met de inkomsten van de partner van de persoon met een handicap.

Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu is de “prijs van de liefde” dus volledig afgeschaft. Sommige personen met een handicap komen door deze maatregel nu wel in aanmerking voor een IT of krijgen een hogere IT.

De FOD Sociale Zekerheid brengt de betrokken personen op de hoogte van alle praktische stappen zodra het Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd is. Heb je al een integratietegemoetkoming? Dan wordt die – zodra het KB gepubliceerd is – op initiatief van de FOD Sociale Zekerheid herberekend en retroactief toegekend vanaf januari 2021.

Meer informatie op de website van de FOD Sociale Zekerheid: www.handicap.belgium.be
 

3. Prijs van de arbeid

Sommigen van jullie weten al dat ze via het FOD Sociale Zaken een erkenning kunnen krijgen als persoon met een handicap. En indien jullie beneden een bepaald inkomensplafond zaten (minder van 24.300 euro per jaar belastbaar inkomen), dan kon je ook een integratietegemoetkoming krijgen.

Welnu, de regels zijn veranderd. Onder de naam “Prijs van de arbeid” werd de discriminerende maatregel waarbij personen met een handicap die werk hebben met goed inkomen uitgesloten zijn van integratietegemoetkoming aangepast. Het plafond van jaarlijks belastbaar inkomen is verhoogd naar 63.000 euro per jaar.

Hierdoor komen veel meer mensen met een handicap in aanmerking voor een IT (integratie tegemoetkoming). Als je al een IT hebt moet je niets doen, de administratie van het FOD zal zelf de nodige herberekeningen doen en het maandelijks bedrag aanpassen (verhogen) naar een meer eerlijke tegemoetkoming.

Als je wél een medische erkenning van handicap hebt maar nog geen IT (of een negatieve beslissing voor IT), dan moet je wel zelf voor 30 juni 2022 een administratieve herziening opstarten via MyHandicap. Dan kunnen ze het aanpassen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

Heb je vragen over die punten, contacteer gerust Andre Lathouwers (andre.lathouwers@gmail.com) of de andere leden van het WAD-team (https://sites.google.com/view/welzijnsadviesdoven/wat-is-wad).

Terug naar homepage