Weetjes

07/04/2022 - WAD-info: Prijs van de Arbeid

Sommigen van jullie weten al dat ze via het FOD Sociale Zaken een erkenning kunnen krijgen als persoon met een handicap. En indien jullie beneden een bepaald inkomensplafond zaten (minder van 24.300 euro per jaar belastbaar inkomen), dan kon je ook een integratietegemoetkoming krijgen.

Welnu, de regels zijn veranderd. Onder de naam “Prijs van de Arbeid” werd de discriminerende maatregel waarbij personen met een handicap die werk hebben met goed inkomen uitgesloten zijn van integratietegemoetkoming aangepast. Het plafond van jaarlijks belastbaar inkomen is verhoogd naar 63.000 euro per jaar.

Hierdoor komen veel meer mensen met een handicap in aanmerking voor een IT (integratie tegemoetkoming). Als je al een IT hebt moet je niets doen, de administratie van het FOD zal zelf de nodige herberekeningen doen en het maandelijks bedrag aanpassen (verhogen) naar een meer eerlijke tegemoetkoming.

Als je wél een medische erkenning van handicap hebt maar nog geen IT (of een negatieve beslissing voor IT), dan moet je wel zelf voor 30 juni 2022 een administratieve herziening opstarten via MyHandicap. Dan kunnen ze het aanpassen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

Terug naar homepage