Omnisport Nowedo

ONTSTAAN

  • 2019

Dag allemaal,

We zien dat er steeds meer doven en slechthorenden in de week (maandag-vrijdag) recreatief aan sport doen, meestal samen met vrienden of kennissen. Na de sport is er altijd nog ruimte om gezellig na te praten. Bewegen en sociale contacten: 2 vliegen in 1 klap, ideaal!

Zoiets zou ik ook graag aanbieden via Nowedo, maar dan in een sfeer waar iedereen welkom is. Daarom leek het me leuk om Omnisport Nowedo op te richten. Het doel van Omnisport Nowedo is ook om samen recreatief te sporten, daarna gezellig (kort) napraten. Wie kan meedoen? Leden van Nowedo en niet leden.

Leden van Nowedo hebben het voordeel dat ze verzekerd zijn via de verzekering van Nowedo (inbegrepen bij het lidgeld).  Niet leden kunnen zich laten verzekeren via DovenSport Vlaanderen voor 15 euro per jaar. Je kan ook gewoon op eigen risico mee sporten.

Welke sporten kunnen opgenomen worden bij Omnisport Nowedo? Eigenlijk veel sporten, zoals:

Op dit moment starten we vanaf oktober met badminton. Er zijn ook plannen om met padel te starten.

Heb je zin voor initiatief en wil je een andere sport starten? Dat kan! Graag eerst met mij overleggen, dan kan ik nakijken of uw idee (sport) gedekt is door de verzekering.

Wie een sport wil trekken hoeft geen bestuurslid te zijn. 1 contactpersoon met 1 of 2 vrienden als ondersteuning volstaat. Geen voorzitter, secretaris en dergelijke. Investeren in kwaliteit (sport, uw hobby) ipv vergaderen (te tijdrovend).

Ikzelf ben algemeen contactpersoon van Omnisport Nowedo. Ik kan algemene info geven over bepaalde sporten en voorwaarden. De sporten zelf hebben trekkers of contactpersonen. Die sporters kunnen je meer info geven over de sport zelf (welke dagen, prijs, inschrijven, praktische afspraken, …)

Heb je vragen of wil je een sport trekken? Contact me via pascal.mollet14@gmail.com  Alle ideeën zijn welkom!

Pascal Mollet, initiatiefnemer Omnisport Nowedo

Algemene voorwaarden meervoudig gebruik van de sportinfrastructuur van Sport Vlaanderen